De Quashie-shop ver­koopt produc­ten via markten en fairs. De New Cooking Bag van Stich­ting Adwuma Ye is al­tijd op voor­raad. Daar­naast is er een wisse­lend aan­bod van Ghanese sier­raden, hand­gevloch­ten man­den, ambach­telijke batik­stof­fen en hand­gemaakte Mandela­kaarten.

Ook zijn er mooie produc­ten van dona­teurs die het Quashie School Project een warm hart toe dra­gen. De gehe­le winst komt ten goede aan het Quashie School Project.


Eén of twee keer per jaar organi­seert het Quashie School Project een bij­een­komst voor dona­teurs en belang­stellen­den. Een gezel­lig samen­zijn waar­bij de updates van het Quashie School Project gepresen­teerd wor­den en produc­ten te koop zijn. Vaak wordt er ge­kookt en ge­geten uit de New Cooking Bag.


Bekijk de actuele evenementen op Facebook

Agenda

 

 Volg ons op Facebook