School:

 

 Volg ons op Facebook

 

Iedereen een oplei­ding was bij de start van het Quashie School Project het hoofd­doel. Het werd snel duide­lijk dat naast een stu­die bege­lei­ding erg belang­rijk was. Niet bij school­opdrachten maar veel meer met persoon­lijke vraag­stukken. De leer­lingen voelen zich hier­door gezien en ge­sterkt, wat een grote in­vloed op de school­resul­taten heeft. Ze gaan bewus­ter kiezen voor een beroeps­oplei­ding of univer­sitaire stu­die. Hun blik­veld ver­ruimt enorm als ze kun­nen door­studeren. Hier­door kunnen ze hét ver­schil maken in eigen land.

Lees hoe het begon

Lees meer over de volgende stap

 

 Volg ons op Facebook